Magneetpompen

 Beschrijving magneetpomp:
Binnen elkaar zijn twee kransen met een gelijk aantal sterke permanentmagneten aangebracht. De buitenrotor met magneten wordt aangedreven en neemt door het magnetische veld de binnenrotor met magneten en de waaier mee. Tussen de binnen- en buitenrotor bevindt zich een bus die het pompgedeelte met vloeistof, zonder asdoorvoer, volkomen afsluit.

De magneetkoppeling wordt ingeval van metalen pompen meestal toegepast op de chemienormpomp.

Toepassing
Het absoluut lekvrij verpompen van milieugevaarlijke, maar verder schone vloeistoffen, die bij lekkage een gevaar zouden opleveren.