Vortex- of wervelradpompen

Beschrijving
De vortexpomp is een centrifugaalpomp waarbij de waaier helemaal achterin het verder open pomphuis draait. Daarom wordt hij ook wel wervelradpomp, teruggetrokken-waaierpomp of vrijstroom (-waaier) pomp genoemd. De waaier wekt een wervel op, die op zijn beurt weer zorgt voor de pompende werking. De verpompte vloeistof komt slechts voor een deel in aanraking met de draaiende waaier. De vortexpomp behoort tot de groep speciale centrifugaalpompen.

Toepassing
Deze pompen zijn uitermate geschikt voor de moeilijke toepasingen, bijv. voor het verpompen van sterk verontreinigde vloeistoffen. Vaste stoffen zullen de waaier niet beschadigen. Ook lange vezels die zich in andere gevallen om draaiende delen wikkelen en daardoor verstopping veroorzaken, worden probleemloos meegevoerd. Een andere toepassing is het verpompen van vloeistoffen met vaste bestanddelen die zo weinig mogelijk beschadigd mogen worden, het zogenaamde "soft pumping".