Generator sets / aggregaten

Generatoren / Aggregaten worden gebruikt op plaatsen waar geen of onvoldoende elektrisch vermogen beschikbaar is, zoals op plaatsen waar geen aansluiting op het lichtnet voorhanden is. Veelal wordt een verbrandingsmotor gebruikt als aandrijfmotor. Op plekken waar dus geen of beperkte electriciteitsvoorzieningen zijn, maar de benodigde pomp wel voorzien is van een electromotor, kan een aggregaat uitkomst bieden.

Aggregaten zijn er in verschillende formaten en vermogens. Ook de gebruikte techniek verschilt. Er zijn benzine- en dieselaggregaten.