Voortstuwers - mixers

Voortstuwers/ mixers worden ingezet om (afval) water door te mengen, te homogeniseren en voort te stuwen. In omloopbekkens met beluchting zorgen zij eveneens voor een efficiëntere beluchting door het creëren van een bepaalde omloopsnelheid.

Mixers zijn geschikt voor veel verschillende toepassingen, zoals bijvoorbeeld het in oplossing houden van vaste delen, bodemerosie voorkomen, vermenging, ijsvrij houden, circulatie en destratificatie.

Alle mengtoepassingen vereisen een zekere mate van turbulentie en bulk flow. Bij een goede bulk flow wordt de gehele inhoud van de tank in beweging gebracht. De meeste mengtoepassingen genereren voldoende turbulentie. Hoe efficiënt het mixproces verloopt hangt af van de kracht van de bulk flow.

Onderwatermixers zorgen voor een betere bulk flow en laten ruimte voor een groot aantal installatiemethoden, in tegenstelling tot droog opgestelde mixers. De mixerstroming (de zgn. jet) kan zo worden ingesteld dat hij zich over een grote afstand ontwikkelt en zich aanpast aan de vorm van de tank. Hiermee wordt een maximale bulk flow bereikt.