Lobbenpompen

Beschrijving Lobbenpomp
De twee rotoren zijn onderling gekoppeld door middel van een buiten de vloeistof liggende tandwieloverbrenging en draaien tegenovergesteld aan elkaar in het pomphuis. De rotoren drijven elkaar niet aan. De rotoren zijn voorzien van twee of meerdere nokken (de lobben) en tijdens het draaien worden de nokken van de ene rotor in de kuilen van de andere gedrukt, waardoor de pompende werking ontstaat.

Toepassing
Algemeen voor laag- en hoogviskeuze vloeistoffen, ook vermengd met vaste bestanddelen, maar zonder het gevaar van structuurbeschadiging van het medium of slijtdeeltjes die het product kunnen contamineren. Daarom wordt deze pomp ook veelvuldig gebruikt als hygiënische pomp.
In de uitvoering met rotoren van rubber en eventueel slijtplaten in het pomphuis is deze pomp  geschikt voor abrasieve/verontreinigde media.