Membraanpompen

Direct aangedreven membraan: De membraanpomp werkt op soortgelijke wijze als de enkelwerkende zuigerpomp, echter de zuiger is vervangen door een flexibel membraan van een elastisch materiaal.

Toepassing: Algemeen als slobberpomp voor het leegzuigen van natte ruimten. Voor het verpompen van schone en vervuilde vloeistoffen die problemen geven bij een asafdichting.

Membraanpomp met tussenmedium lucht (luchtgedreven membraanpomp) : De membranen worden pneumatisch heen-en-weer bewogen door perslucht aan de niet-pompzijde van de membranen. De membranen zijn onderling mechanisch gekoppeld en de stuurkleppen zorgen ervoor dat beurtelingsperslucht wordt toegelaten achter één van de beide membranen, terwijl de ruimte achter het andere membraan ontlucht wordt.

Toepassing: Algemeen voor het veilig verpompen van vloeistoffen die bij een asafdichting problemen zouden geven, zoals verf, lijm en chemicaliën.

Membraanpomp met tussenmedium olie: Bij deze membraanpomp wordt het membraan hydraulisch heen-en-weer bewogen door vloeistofdruk (doorgaans olie) aan de niet-pompzijde van het membraan. De olie wordt onder druk gebracht door de direct aangedreven zuiger- (of plunjer)pomp, waarbij de opbrengst per slag vaak geregeld kan worden voor doseerdoeleinden.

Toepassing: Als hoogst precieze en veilige doseerpomp voor milieugevaarlijke stoffen. De industriële pompen voor de meest uiteenlopende sterk schurende slurries en vervuilde mengsels.