Sinuspompen

Beschrijving sinuspomp:

Een sinusvormige rotor draait tussen twee geleidende liners en creëert in het pomphuis vier afgescheiden draaiende productruimtes. Door middel van een schraper wordt het medium uitgestuwd en wordt voorkomen dat er terugstroom naar de lagedrukzijde aan aanzuigzijde plaats vindt. Langs de rotor is slip mogelijk.

Toepassing

Voor het verpompen van shear-gevoelige visceuze vloeistoffen. Het medium mag niet abrasief zijn