Tandwielpompen

De tandwielpompen zijn onder te verdelen in twee groepen:

  • Tandwielpompen met inwendige vertanding
  • Tandwielpompen met uitwenige vertanding

Beschrijving tandwielpomp met inwendige vertanding
De rotor is voorzien van een tandprofiel en drijft het binnen de rotorholte excentrisch geplaatste rondsel aan. Net als bij de tandwielpomp met uitwendige vertanding verdringen de tanden de vloeistof uit de tandkuilen.

Beschrijving tandwielpomp met uitwendige vertanding
Twee tandwielen draaien in elkaar, waarbij ze elkaar aandrijven. De tanden verdringen de vloeistof uit de tandkuilen en verpompen zo de vloeistof.

Toepassing:
Algemeen voor schone viskeuze vloeistoffen. De precisiepompen op hoge toerentallen zijn geschikt voor vloeistoffen als smeerolie, brandstof en hydrauliekolie, de laagtoerenpompen ook voor hoog-viskeuze vloeistoffen, zoals verf en bitumen.